top of page

การขจัดเขม่าด้วย Organic Media Blasting

     คือการขจัดคาร์บอนที่พอกหนาบริเวณวาล์วไอดีและทางเดินไอดี ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่สุดและเข้าถึงได้ยาก โดยใช้เทคโนโลยี Blasting ที่ทันสมัยเพื่อให้สะอาดเหมือนใหม่ โดยทีมบริการที่เชี่ยวชาญ เพื่อให้ "รถของท่านมีประสิทธิภาพสูงสุด เหมือนได้ขับรถใหม่อีกครั้ง"

Many-cars-Ford-Porsche-BMW-Audi-Toyota_1
How it work clip
bottom of page